Opatija Oldtimer Tour 2018

Opatija Oldtimer Tour 2018

Manifestacija je održavana od 26.06. do 28.08., svaki utorak od 19.30-22.00 sata. U početku je bilo poteškoća sa nedovoljnim brojem sudionika i zaostalim parkiranim motorima. Nije se mogla organizirati izložba auta niti vožnje u većem obimu. Nakon toga dogovoreno je sa komunalnim redarstvom da ćemo stupiće sa obavijestima o rezerviranom parkiralištu postaviti dan ranije, a lanac između stupića ujutro na dan održavanja manifestacije. Prometni redar je dolazio u 18 sati i nastojao pronaći vlasnike motora da ih preparkiraju. Nije uspijevao u cijelosti tako da su ostajala 2 do 3 parkirana motora, ali sada se je mogla organizirati izložba za 5 do 6 auta da se prolaznici mogu slikati sa autima i obavljati vožnje. Kao i svake godine najveća gužva oko auta je bila od 20 do 21.30 sati, sa mnogobrojnim fotografiranjem i vožnjama.
26.06.-28.08.2018.